FANDOM


Występowanie

Gronostaj występuje w całej Europie (z wyjątkiem Półwyspu Bałkańskiego), w północnej części Azji i Ameryce
Gronostaj 2
Północnej. W Polsce jest dość rzadki, ale spotykany na terenie całego kraju.

Rozmnażanie

W lutym lub w marcu rozpoczyna się ruja. Po 70 dniach ciąży na świecie pojawiają się ślepe i małe gronostaje, które po ok. 40 dniach otwierają oczy. Cały czas pozostają pod czujną opieką matki. W 3 miesiącu życia osiągają wielkość dorosłego osobnika i zaczynają samodzielnie zdobywać pokarm.

Życie

Gronostaj zamieszkuje wilgotne środowiska, czyli brzegi rzek i jezior, obrzeża lasów, ląki i zarośla. Najliczniej występuje w górach, zwłaszcza pod górną granicą lasu. Spotykany jest również w pobliżu siedzib ludzkich, w stodołach i stogach słomy. Chroni się, a także wychowuje młode w norach opuszczunych przez inne zwierzęta, pod korzeniami drzew. Gniazda wyściela mchem, suchą trawą, liśćmi i sierścią. Zimą może zaatakować zwierzęta nawet większe od siebie np. zające. W przypaku nadmiaru pokarmu w łowisku, magazynuje zabite zwierzęta (od kilkudziesięciu gryzoni), którymi pożywia się, gdy dostępność zdobyczy się zmniejsza. Wcale to wszystko nie prawda jakiś baran to napisał.

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla gronostaja jest człowiek który na skutek nieprawidłowej gospodarki wodno-melioracyjnej spowodował opustoszenie terenów, na których żyje zwierzę. Wycinanie lasów i rozrastająca się zabudowa również bardzo niekorzystnie wpływają na życie oraz rozmnażanie się gatunku.

Ciekawostki

  • Dawniej zimowe futra gronostajów wykorzystywano do ozdabiania kołnierzy u płaszczy władców. Teraz służą do obszywania strojów galowych rektorów wyższych uczelni.
  • W dawnej Polsce gronostaj był hodowany po to, aby polował na myszy i szczury.
  • Gronostaj w poszukiwaniu pokarmu może przebyć dystans nawet 9 km.
  • Gronostaj jest przedstawiony na słynnym obrazie "Dama z łasiczką" Leonarda da Vinci.
  • Zimową barwę futra zwierzę przyjmuję na przełomie października i listopada, ponowna zmiana koloru umaszczenia ma miejsce od marca do maja, jednak ogon zawsze pozostaje czarny.
  • Gronostaj żyje do 7 lat.

Źródła

  • Książka - Zwierzęta Chronione w Polsce - Wydawnictwo: IBIS